• امروز : پنج شنبه - 18 آذر - 1400
  • برابر با : 5 - جماد أول - 1443
  • برابر با : Thursday - 9 December - 2021

انتظارات

27شهریور
انتظارات فعالان صنايع معدنی از دولت سيزدهم

انتظارات فعالان صنايع معدنی از دولت سيزدهم

رفع هرگونه قيمت‌گذاري دستوري، تسهيل صادرات در تمامي گروه‌هاي کالايي، رفع يا کاهش عوارض غيرضروري صادرات، پرهيز از تصويب قوانين و دستورالعمل‌هاي متناقض، عدم ثبات در سياست‌گذاري و اجراي کامل مواد قانون تسهيل کسب‌وکار در کشور، توجه واقعي به بخش خصوصي و تعامل با اين بخش، پرهيز از تصميمات غيرکارشناسي و توجه به آمايش سرزميني جهت هر گونه برنامه توسعه صنعتي در کشور ازجمله مهم‌ترين درخواست‌هاي به حق فعالان بخش معدن و صنايع معدني کشور از وزير جديد صمت است. 

18شهریور
انتظارات فعالان صنایع معدنی از دولت سیزدهم

انتظارات فعالان صنایع معدنی از دولت سیزدهم

بردیا امیر تیموری

 رفع هرگونه قیمت‌گذاری دستوری، تسهیل صادرات در تمامی گروه‌های کالایی، رفع یا کاهش عوارض غیرضروری صادرات، پرهیز از تصویب قوانین و دستورالعمل‌های متناقض، عدم ثبات در سیاست‌گذاری و اجرای کامل مواد قانون تسهیل کسب‌وکار در کشور، توجه واقعی به بخش خصوصی و تعامل با این بخش، پرهیز از تصمیمات غیرکارشناسی و توجه به آمایش سرزمینی جهت هر گونه برنامه توسعه صنعتی در کشور ازجمله مهم‌ترین درخواست‌های به حق فعالان بخش معدن و صنایع معدنی کشور از وزیر جدید صمت است.