پنج شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۸ , ۱۶:۴۴:۱۵
2019 / November / 21در بررسی پیام آوران معدن و فولاد از ابعاد خام‌فروشی مواد معدنی در زنجیره فولاد حاصل شد

حذف دولت از قیمت گذاری فولاد

صدور  بخشنامه های محدود کننده با وجود تولید بیش از نیاز داخل بررسی شد؛

رژه روی فرش قرمز

مهندس حسن امین زاده مدیر پروژه گندله سازی شرکت سنگ آهن گهرزمین:

تاخیر در بهره برداری گندله سازی گهرزمین به دلیل شرایط سخت گمرکی است

یادداشت ها

ماهنامه پیام آوران معدن و فولاد

ماهنامه کاغذ تجارت

استفاده از اخبار با نقل منبع معدن و فولاد مجاز است.