جمعه ۲۲ آذر ۱۳۹۸ , ۲۲:۰۴:۵۸
2019 / December / 13در بررسی پیام آوران معدن و فولاد از ابعاد خام‌فروشی مواد معدنی در زنجیره فولاد حاصل شد

حذف دولت از قیمت گذاری فولاد

صدور  بخشنامه های محدود کننده با وجود تولید بیش از نیاز داخل بررسی شد؛

رژه روی فرش قرمز

یادداشت ها

ماهنامه پیام آوران معدن و فولاد

ماهنامه کاغذ تجارت

استفاده از اخبار با نقل منبع معدن و فولاد مجاز است.