پیام آوران معدن و فولاد
2019 / May / 26
یکشنبه ۰۵ خرداد ۱۳۹۸ , ۰۹:۵۸:۲۷
پیام آوران معدن و فولاد برگزیده «سیمکس» نقطه عطفی در انقلاب اکتشافات سنگ‌آهن
Rate this post
دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷ - ۸:۰۱ ق.ظ
عضو هیات مدیره انجمن سنگ آهن در حمایت از نمایشگاه «سیمکس» مطرح کرد:

«سیمکس» نقطه عطفی در انقلاب اکتشافات سنگ‌آهن

نمایشگاه کرمان به واسطه برخوردار این استان از پتانسیل بالای معدنی بازخورد مناسبی را در پی خواهد داشت

عضو هیات مدیره انجمن سنگ‌آهن با عنوان اینکه برگزاری نمایشگاه زنجیره تامین فولاد کرمان «سیمکس» به واسطه برخوردار این استان از پتانسیل بالای معدنی خروجی و بازخورد مناسبی را در پی خواهد داشت گفت: نشست‌های تخصصی در این حوزه نقطه عطفی را در ایجاد انقلاب اکتشافات سنگ‌آهن رقم خواهد زد

قدیر قیافه عضو هیات مدیره انجمن سنگ‌آهن در خصوص تاثیر نمایشگاه زنجیره تامین فولاد کرمان «سیمکس» در ایجاد انقلاب در اکتشافات سنگ‌آهن کشور گفت: آنچه مسلم است نمایشگاه‌های تخصصی همواره کاربردی بوده و زمینه افزایش تعاملات و نقطه نظرات متولیان بخش خصوصی و دولتی را فراهم آورده است به گونه‌ایکه در برخی از موارد این تعاملات به انعقاد قرارداد منجر شده است .

وی در ادامه افزود: برگزاری نمایشگاه کرمان به واسطه برخوردار این استان از پتانسیل بالای معدنی خروجی و بازخورد مناسبی را در پی خواهد داشت و قطعا با توجه به نشست‌های تخصصی در این حوزه می‌تواند به نقطه عطفی در ایجاد انقلاب در اکتشافات سنگ‌آهن تبدیل شود.

نظر شما چیست؟

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>