پیام آوران معدن و فولاد
حبیبه میرزاییعلیرضا میرزایی

یادداشت ها

سعید خادمی پور ، مدیر روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس
جریان آزاد اطلاعات عامل افزایش رقابت پذیری
سعید خادمی پور ، مدیر روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس
 مهدی کرباسیان  معاون وزیر و رییس هیات عامل ایمیدرو
معدن و صنایع معدنی؛ رونق و احتیاط
مهدی کرباسیان معاون وزیر و رییس هیات عامل ایمیدرو
سید مصطفی سبزواری  کارشناس صنعت فولاد
لزوم استقرار واحدهای فولادی در نواحی ساحلی!
سید مصطفی سبزواری کارشناس صنعت فولاد
با همکاری آپارات

تبلیغات 496


تبلیغات 0 تبلیغات 15 تبلیغات 83 تبلیغات 0