پیام آوران معدن و فولاد
حبیبه میرزاییعلیرضا میرزایی

یادداشت ها

سعید خادمی پور ، مدیر روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس
جریان آزاد اطلاعات عامل افزایش رقابت پذیری
سعید خادمی پور ، مدیر روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس
 مهدی کرباسیان  معاون وزیر و رییس هیات عامل ایمیدرو
معدن و صنایع معدنی؛ رونق و احتیاط
مهدی کرباسیان معاون وزیر و رییس هیات عامل ایمیدرو
سید مصطفی سبزواری  کارشناس صنعت فولاد
لزوم استقرار واحدهای فولادی در نواحی ساحلی!
سید مصطفی سبزواری کارشناس صنعت فولاد
با همکاری آپارات

تبلیغات 496


تبلیغات 83 تبلیغات 0 تبلیغات 15 تبلیغات 0